Kim jest analityk IT?

Zawody z branży IT są w ostatnich latach jednymi z najbardziej prestiżowych i najlepiej opłacalnych. Oferują także ciekawą pracę, zachęcają do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz poszerzania horyzontów o inne branże. Jednym z takich zawodów jest analityk IT.

Stanowisko zawodowe: analityk IT

Osoba na tym stanowisku, aby wykonywać swoją pracę sumiennie i z zaangażowaniem musi posiadać wiedzę z zakresu informatyki i programowania, technologii oraz marketingu i finansów. Rozumienie i sprawne funkcjonowanie w świecie biznesu jest ważne z tego względu, że analityk IT jest tzw. łącznikiem klienta i programistów. Gdy klient składa zamówienie na projekt, to właśnie analityk będzie przeprowadzał z nim rozmowy. Dokładniej ujmując, spisuje i tworzy podstawy do realizacji projektu oczekiwanego przez klienta tworząc dokumentację, a zatem musi dobrze się z klientem komunikować, rozumieć jego potrzeby i cel. Dobry analityk powinien być dociekliwy, uważny, precyzyjny, zatem powinien zadawać dużo konkretnych pytań oraz w bardzo dobrym stopniu posługiwać się językiem angielskim. Natomiast, jeżeli klient nie umie sprecyzować konkretnych oczekiwań a posiada jedynie pomysł, analityk musi razem z nim doprecyzować wszystkie szczegóły, przedstawić mu istniejące możliwości tak, aby realizacja pomysłu była dla klienta, analityka i programistów zrozumiała. Właśnie dlatego tak ważne są umiejętności komunikacyjne w pracy na tym stanowisku.

Inna zadania Analityka IT?

Do zadań analityka należy także przygotowanie harmonogramu prac, kosztorysu i przedstawienie budżetu obu stronom, zatem wykazuje się zmysłem planisty. Następnie analityk kontroluje pracę programistów realizujących zlecenie i o wszystkich postępach informuje klienta, a także wyjaśnia mu ewentualne inne rozwiązania, które należy wdrożyć w projekt. Jest obecny także przy pracy testerów, którzy sprawdzają funkcjonalność i działanie zamówionego produktu. Za swoją pracę analitycy, oczywiście zależnie od stażu pracy i doświadczenia zarabiają od 6 tys. zł do ponad 20 tys. zł brutto.

Rola analityka w firmie IT jest niezwykle kluczowa, z tego względu, że jego wiedza jest bardzo szeroka i stanowi spójność między zleceniem a jego realizacją. Pełni funkcję tłumacza i koordynatora prac, aby tworzony projekt w pełni spełniał oczekiwania i wymagania klienta i podnosił tym samym prestiż firmy. Pojawienie się tego zawodu na rynku było ściśle związane z koniecznością zbierania i przetwarzania ogromnej ilości informacji, których „zwykły Kowalski” nie byłby w stanie przetworzyć i wyciągnąć wartościowych danych. 

Zawody z branży IT są w ostatnich latach jednymi z najbardziej prestiżowych i najlepiej opłacalnych. Oferują także ciekawą pracę, zachęcają do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz poszerzania horyzontów o inne branże. Jednym z takich zawodów jest analityk IT. Stanowisko zawodowe: analityk IT Osoba na tym stanowisku, aby wykonywać swoją pracę sumiennie i z zaangażowaniem musi posiadać…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.