Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Ogólne informacje

Niniejszy dokument określa zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez administratora danych osobowych.

Właścicielem tej strony (https://softcenter.pl) oraz administratorem danych osobowych (zwanym dalej administratorem) jest:

MPMNET Marcin Smolarkiewicz

os. Kresowe 48A

62-023 Kamionki

tel. 662141428

NIP: 777-249-20-82

REGON: 365756726

Zasady przetwarzania danych

Administrator przetwarza pozyskane od klientów dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, stosując wymagane środki techniczne i administracyjne w celu zapewnienia ochrony tych danych, a także zabezpieczenia przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, przejęciem ich przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem ich w sposób naruszający przepisy, utratą lub zniszczeniem.

Podawanie danych na stronach sklepu jest dobrowolne, jednakże podanie ich może być wymagane w celu korzystania ze sklepu. Dane zbierane są tylko w niezbędnej ilości, wyłącznie w uzasadnionych celach i przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do ich realizacji lub wynikający z przepisów prawa.

Cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe klientów w następujących celach:

 • utrzymanie kont klientów w serwisie - art. 6 ust. 1 pkt b - RODO
 • realizacja zamówień - art. 6 ust. 1 pkt b - RODO
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych - art. 6 ust. 1 pkt f - RODO
 • kontakt z obsługą sklepu - art. 6 ust. 1 pkt a - RODO
 • przetwarzanie reklamacji i wniosków o odstąpienie od umowy - art. 6 ust. 1 pkt c - RODO
 • udostępnianie usługi newslettera - art. 6 ust. 1 pkt a - RODO
 • archiwalno-dowodowych - art. 6 ust. 1 pkt f - RODO
 • ochrony prawnej, bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami - art. 6 ust. 1 pkt f - RODO

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe klientów przez okres:

 • w przypadku danych związanych z utrzymaniem konta klienta - przez okres utrzymywania konta i nie dłużej niż rok po zgłoszeniu przez użytkownika żądania usunięcia jego danych
 • w przypadku danych związanych z obsługą zamówienia - przez okres nie dłuższy niż 5 lat następujących po zakończeniu roku, którym realizowano zamówienie
 • w przypadku danych związanych z prowadzeniem działań marketingowych - nie dłużej niż rok po zgłoszeniu sprzeciwu klienta na przetwarzanie jego danych
 • w przypadku danych związanych z kontaktem z obsługą sklepu - nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zgłoszenia sprzeciwu klienta
 • w przypadku danych związanych z reklamacjami oraz obsługa wniosków odstąpienie od umowy - przez okres nie dłuższy niż 5 lat następujących po zakończeniu roku, którym realizowano zamówienie
 • w przypadku danych związanych z usługą newslettera - przez okres nie dłuższy niż rok od momentu rezygnacji z tej usługi
 • w przypadku danych gromadzonych w celach archiwalno-dowodowych - przez najkrótszy okres konieczny do realizacji tych celów
 • w przypadku danych gromadzonych w celach ochrony prawnej, bezpieczeństwa administratora danych oraz dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami - przez najkrótszy okres konieczny do realizacji tych celów

Zakres zbieranych danych

Administrator zbiera następujące dane:

 • imię
 • nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres a-mail
 • nazwa firmy
 • NIP

Administrator zbiera jedynie dane podane przez użytkowników z wyłączeniem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania ze sklepu.

Na naszej stronie znajduje się również wtyczka Facebooka (Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025), który może uzyskać informacje z jakiego adresu IP nasza strona jest odwiedzana, a także powiązać je z konkretnym użytkownikiem Facebooka jeżeli jest zalogowany. Administrator nie odpowiada za sposób w jaki Facebook przetwarza dane użytkowników.

Strona ta korzysta również z Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA), które używając anonimowych identyfikatorów, bada sposób użytkowania witryny. Administrator nie odpowiada za sposób w jaki Google przetwarza dane użytkowników.

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika w celu zapamiętania między innymi pewnych ustawień witryny, zawartości koszyka, informacje o zalogowanym użytkowniku, itp.

Udostępnianie danych

Administrator przekazuje dane klientów operatorom płatności w celu realizacji płatności.

Uprawnienia użytkowników

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, przesłania innemu administratorowi, oraz ograniczenia przetwarzania danych.

 • Jeżeli przesłanką do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

 • Jeżeli przesłanką do przetwarzania danych jest zgoda klienta na przetwarzanie jego danych, użytkownik ma prawo wycofać tę zgodę.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie wnioski prosimy kierowań na adres .