Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od czasu udostępnienia produktu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podawania przyczyny.
W tym celu należy poinformować nas o takiej chęci.

https://softcenter.pl/kontakt

Możliwe jest również skorzystanie z formularza zwrotu.

https://softcenter.pl/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf


Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczony jest do momentu zgłoszenia nam takiej woli.


W przypadku skorzystania z tego prawa wszelkie płatności zostaną Państwu zwrócone. Zwrot środków następuje niezwłocznie.
Zwrot środków następuje przy wykorzystaniu tego samego sposobu, który został wykorzystany przy płatności, chyba że klient zdecyduje się na inne rozwiązanie. Żadna metoda zwrotu środków nie wiąże się z dodatkowym kosztem dla klienta.


Jako że produkty przez nas dostarczane są przy wykorzystaniu dystrybucji cyfrowej (ESD), odstąpienie od umowy na wyżej wymienionych zasadach nie jest możliwe, jeżeli rozpoczęto jej świadczenie, co w praktyce będzie oznaczało użycie licencji, za zgodą klienta oraz jeżeli klient zostanie poinformowany o utracie tego prawa.

ReklamacjeJesteśmy zobowiązani dostarczyć produkt bez wad co wynika z zasad rękojmi sformułowanych w Kodeksie cywilnym.

Reklamacje prosimy kierować do nas w formie pisemnej.
https://softcenter.pl/kontakt

Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni.

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów w sprawie zakupów internetowych, między innymi wszczynając polubowne postępowanie za pomocą unijnej platformy ODR.
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Więcej informacji na temat reklamacji można znaleźć w regulaminie dostępnym po adresem https://softcenter.pl/content/3-regulaminy.