Co to jest software house?

Rozwiązania informatyczne są stosowane w każdej firmie, dlatego współcześnie, bardzo dużą popularnością cieszą się usługi z zakresu IT. Niezależnie od tego, czy jest to stworzenie strony internetowej, oprogramowania wewnętrznego dla firmy, czy aplikacji, zwrócimy się o pomoc  do tzw. software house.

Zadania software house’ów

Najprościej ujmując, jest to przedsiębiorstwo, które na zamówienie zewnętrznego klienta tworzy oprogramowania i realizuje inne usługi z zakresu techniki informatycznej. Mimo tego, że na rynku funkcjonuje wiele gotowych i dostępnych od ręki rozwiązań, istnieją klienci, których taki produkt nie zadowala. W takiej sytuacji, mogą zgłosić się oni do wybranego software house’u i zlecić jego pracownikom stworzenie produktu, którego klient oczekuje i który będzie go w pełni satysfakcjonował. W tym celu, osoba przyjmująca zlecenie, najczęściej analityk IT, musi dokładnie zebrać informacje od klienta, poznać jego oczekiwania, model jego firmy, branże, w której działa oraz cele, na które ma być nastawiony tworzony produkt. Zanim taki produkt powstanie, jest on dokładnie konsultowany i omawiany, ustala się z klientem kosztorys oraz czas realizacji projektu, a każda ewentualna zmiana, czy poprawka musi otrzymać zgodę zleceniodawcy. Podczas realizacji projektu tworzona jest dokumentacja, a sam produkt w fazie finalnej jest odpowiednio testowany. Firma zapewnia także wsparcie i obsługę, gdy produkt zostanie oddany już w użytek klientowi. Ze względu na spersonalizowanie prac nad tworzeniem projektu, klient otrzymuje produkt, który jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla jego potrzeb.

Dlatego indywidualne podejście do klienta i dobra komunikacja są w software house bardzo ważne. Do usług, które takie przedsiębiorstwo świadczy jest tworzenie stron internetowych, aplikacji webowych i mobilnych, platform e-commerce, systemów wspomagających, platform B2B, programów lojalnościowych, systemów zamówień itp. Do ich oferty należy także realizowanie i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań, tj. analityka biznesowa, czy zarządzanie procesami biznesowymi. Wybór software house’u do stworzenia własnego produktu jest rozwiązaniem dość kosztownym, ale w zamian otrzymujemy gotowy produkt stworzony przez fachowców, który jest dokładnym odzwierciedleniem naszych potrzeb i posłuży do realizacji celów firmy.

Usługi, które oferują software house’y należą obecnie do najbardziej pożądanych na rynku. Ma na to wpływ fakt, że firmy muszą  z nich korzystać, aby utrzymać się na rynku, a ponadto usługi te, aby były funkcjonalne muszą być wykonane przez specjalistów. Ze względu na szeroki zakres oferty i dedykowane danemu klientowi rozwiązania cieszą się one ogromną popularnością.

Rozwiązania informatyczne są stosowane w każdej firmie, dlatego współcześnie, bardzo dużą popularnością cieszą się usługi z zakresu IT. Niezależnie od tego, czy jest to stworzenie strony internetowej, oprogramowania wewnętrznego dla firmy, czy aplikacji, zwrócimy się o pomoc  do tzw. software house. Zadania software house’ów Najprościej ujmując, jest to przedsiębiorstwo, które na zamówienie zewnętrznego klienta tworzy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *